FANDOM


 • Bảng này dành cho những thảo luận ngoài chủ đề -- một nơi để tự do thảo luận với bạn bè Wikia Theevilliouschronicles của bạn.

  • 1 luồng
  • 9 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Ikado Lanpo 08:32, ngày 4 tháng 8 năm 2017

 • Có câu hỏi về wikia, hoặc thắc mắc về chủ đề? Đặt câu hỏi của bạn tại đây!

  • 5 luồng
  • 31 bài đăng

  Viết lần cuối bởi TylerTianyi 02:34, ngày 1 tháng 8 năm 2017

 • Bạn muốn chia sẻ điều gì đó vừa được đăng tải trên wikia này, hay chúc mừng ai đó vì đóng góp ngoạn mục của họ? Đây là chính là nơi để bạn thực hiện điều đó!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Thông tin và tin tức cập nhật!

  • 2 luồng
  • 40 bài đăng

  Viết lần cuối bởi 2theRainb0w 14:21, ngày 3 tháng 10 năm 2017

 • Bảng này dành cho những vấn đề thảo luận chung trên wikia.

  • 2 luồng
  • 13 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Ikado Lanpo 04:36, ngày 20 tháng 6 năm 2017

diễn đàn-trang đặc biệt-lời giới thiệu-Nhóm bạn có thể chỉnh sửa nó

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.